TRENING

TRENING

Opis szczegółowych czynności przyszłych przewodników oraz psów.

Zasady i metody tresurowe:

 1. Nie wolno tracić kontroli nad sobą (wiąże się to z utratą kontroli nad psem)
 2. Jeżeli pies nie daje sobie rady z jakimś ćwiczeniem, to znaczy, że nie został jeszcze nauczony
 3. Nie wolno pozwolić psu na niewykonanie polecenia. Pies musi wiedzieć, że musi wykonać polecenie
 4. Nowe ćwiczenia rozpoczynać z psem uspokojonym (nie podnieconym, będącym pod kontrolą, co pozwala nie nabywać złych nawyków)
 5. Pies jest trudniejszy do kontrolowania, jeżeli odczuwa zmianę zachowania przewodnika
 6. Cierpliwość musi iść w parze z stanowczością
 7. Okres szkolenia powinien być przyjemnością dla przewodnika i psa
 8. Łatwo nauczyć psa posłuszeństwa, ale trzeba nauczyć go czerpania radości z nauki

Zasady tresury psów – skojarzenia

 1. Pies musi reagować w tym samym momencie, kiedy słyszy lub widzi wydane polecenie. Trzeba być konsekwentnym w egzekwowaniu wykonywanych poleceń
 2. Pies nie rozumie, dlaczego polecenia wydawane są różnym tonem, nie rozumie zmian w zachowaniu przewodnika

Komendy – polecenia

Polecenia wydawać stanowczo, lecz nie głośno. Jeżeli pies nie wie, co polecenie oznacza nie powinno się go powtarzać. Każdorazowo powtórzone przez psa ćwiczenia poprawnie należy go nagrodzić.

Nagrody

 1. 1 Nagrody powinny być dawane w różnoraki sposób (smakołyk, pochwala słowna, poklepanie)
 2. Jeżeli pies wykonał ćwiczenie źle należy je od razu poprawić i dopiero wtedy nagrodzić psa

Karcenie

 1. Psy nie rozumieją ludzkich pojęć dobra i zła
 2. Nie pozwalać na kontynuacje źle rozpoczętego ćwiczenia
 3. Nigdy nie karcić fizycznie psa
 4. Wystarczy powiedzieć „Nie” i nie dać nagrody
 5. Karcić psa należy natychmiast
 6. Nie wolno psa uderzać ręką ani smyczą

Ogólne metody stosowane w tresurze psów

Metoda jest to określony sposób oddziaływania na psa odpowiednimi bodźcami, w celu wypracowania niezbędnych odruchów warunkowych.

Metoda mechaniczna polega na tym, że bodźcami bezwarunkowymi wykorzystywanymi są bodźce mechaniczne takie jak: nacisk ręką, szarpnięcie smyczą, głaskanie.

ZALETY:
Wszystkie czynności wyuczone są trwałe i w przeciętnych warunkach wykonywane przez psa nienagannie. Można łatwo osiągnąć wysoki poziom wytresowania psa.

WADY:
Brak możliwości wypracowania niektórych niezbędnych odruchów. Utrata więzi pomiędzy przewodnikiem i psem. Częste posługiwanie się tą metodą, u niektórych psów wyzwala reakcje ujemne i nieufność do przewodnika, z pasywną reakcją w postaci bojaźni, a u psów z reakcją dodatnią w postaci agresywnych napadów na przewodnika.

Metoda smakołykowo-wyróżnieniowa– polega na tym, że bodźcem pobudzającym psa do pracy jest bodziec pokarmowy , bez stosowania jakiegokolwiek przymusu . Podawanie smakołyków wykorzystuje się do wzmacniania bodźca warunkowego (komenda, znak, sygnał)

ZALETY:
Szybkie powstawanie u psa odruchów warunkowych. Duże zainteresowanie się psa wykonywaniem czynności, powstanie i utrwalenie się dobrej więzi uczuciowej pomiędzy psem a przewodnikiem.

WADY:
Nadmierny głód lub duża sytość nie zapewnia dobrej pracy psa szczególnie w warunkach o dużym nasileniu bodźców rozpraszających jego uwagę. Gdy pies jest syty wykonywanie niektórych czynności może osłabnąć lub zaniknąć zupełnie. Nie daje możliwości wypracowania niektórych niezbędnych odruchów. Wydłuża proces tresury.

Metoda kontrastowa– polega na łączeniu metody mechanicznej i smakołykowo-wyróżnieniowej. Bodźce mechaniczne stymulują psa do wykonania nakazanej przez przewodnika czynności, a pokarmowe utrwalają te czynności.

ZALETY:
Powoduje szybkie i trwałe utrzymanie się odruchów warunkowych. U psa utrzymuje się ciągły stan zainteresowania pracą , w rezultacie tego pies chętnie wykonuje wszystkie czynności. Sprzyja powstaniu i utrzymaniu się trwałej i silnej więzi uczuciowej pomiędzy przewodnikiem i psem. Pies wytresowany pracuje niezawodnie w trudnych warunkach.
Metoda ta jest stosowana na całym świecie w pracy wszystkich służb tym samym jest przez nas polecana i stosowana.

Metoda naśladownictwa może być stosowana i wykorzystywana w niektórych przypadkach jako sposób wspomagający, gdy u psa występują duże trudności w opanowaniu określonego odruchu.

Aby odnieść sukces trzeba zrozumieć, że psychika dorosłego psa może równać się psychice 1,5 rocznego dziecka. Istotną częścią szkolenia jest zabawa i powtarzanie dobrych zachowań.

Zajęcia Indywidualne

Dostosowane do potrzeb i wymagania klienta w ramach następującego zakresu:

 • socjalizacja w domu i pomieszczeniach
 • dobre nawyki toaletowe
 • powstrzymywanie przed gryzieniem mebli i przedmiotow
 • przygotowanie do wyjscia na spacery
 • przygotowanie do wizyt weterenryjcnych i fryzjersko-pielegnacyjnych
 • nauka dobrej, kontrolowanej zabawy z psem
 • eliminacja agresji pies-pies
 • siadanie, warowanie, chodzenie przy nodze, chodzenie bez smyczy, pozostawanie bez opiekuna do 10 metrów
 • przygotowanie do psow pociagow
 • przygotowanie do wystaw i konkurencji sportowych (Obedience oraz Working Trial)
 • pies stróżująco-ostrzegający
 • pies obronny

Trening grupowy

Oferta treningu grupowego (cykl 5tyg)

-Trening poranny (Pon-Pią)
-Trening popołudniowy (Pon-Pią)
-Tygodniowy Treining

Grupy będą organizowane gdy zbierze sie wystarczająca liczba chętnych uczestników.