Regulamin

Regulamin

Regulamin firmy Happy Paw Training dotyczących hotelu i dziennej opieki

 

Projekt autorski Roman Wolsza

Warunki i zasady dotyczące przyjęcia i opieki nad psami w zakresie hotelu lub dziennej opieki.

1. Celem nadrzędnym firmy w tej dziedzinie jest stworzenie przyjaznych warunków rozstania dłuższego lub krótszego ze swym pupilem.

2. Firma będzie starała się nie zmieniać przyzwyczajeń psów jedynie na wyraźne polecenie właściciela.

3. Przyjęcie psa jest niezależne od płci, wieku, czy jest wysterylizowany czy nie.

4. Psy powinny przy oddaniu posiadać książeczki zdrowia i ważny podatek (licencję) na psa.

5. Psy powinny być zdrowe, w dobrej kondycji.

6. Firma bierze pełną odpowiedzialność za zaniedbania:

a) Brak właściwego nadzoru (zaginięcie psa)

b) Pogryzienie przez inne psy będące w hotelu

c) Pogryzienie przez podopiecznych ludzi lub innych zwierząt

d) Zagubienie powierzonych akcesoriów

7. W przypadku naruszenia punktu a, b i c bezzwłocznie zostanie poinformowany właściciel. Wszelkie działania poszukiwawcze czy też leczenie podejmuje firma na własny koszt. Ewentualne leczenie będzie się odbywać w najbliższej placówce leczniczej, Balbriggan, Skeries, Drogheda.

8. W przypadku zaistniałego leczenia firma zastrzega sobie doprowadzenie do całkowitego wyleczenia.

9. Właściciel psa powinien szacunkowo określić psa w euro.

10. Jeżeli wartość psa ze względów rodowodowych (rasowych) lub emocjonalnych przekracza 2000 euro to warunkiem przyjęcia będzie posiadanie indywidualnego ubezpieczenia gdzie w razie potrzeby będzie wykorzystane.

11. Zapoznanie się z regulaminem i jego podpisanie jest obligatoryjne i będzie na odrębnym dokumencie.

...If You Like it, Share it...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin