Psy obronne

Psy obronne

Firma Happy Paw Dog Training prowadzi specjalistyczne szkolenie z zakresu Guard Dog. Szkolenie to jest podzielone na 3 etapy:

  1. Nauka nieufności do osób nieznajomych, mająca na celu ograniczenie możliwości zaprzyjaźnienia się
  2. Nauka oszczekiwania i sygnalizacji przybycia osób nieznanych (pieszo lub autem)
  3. Nauka ataku w obrębie domu jak też wyznaczone obszaru posesji (przy właścicielu jak i bez niego)

Na szkolenie to jest przeznaczone po 5 godzin. Może to być więcej lub mniej w zależności od charakteru psa i poziomu współpracy właściciela. Szkolenia te muszą być poprzedzone podstawowym kursem obedience.
Szkolenia Guard Dog odbywają się in the evening and night przy współpracy z wykwalifikowanym pozorantem wyposażonym w profesjonalny kombinezon Bite suite. Koszt szkolenia wynosi 55euro/hour oraz koszt dojazdu.